پیام خوشامدگویی مدیرعامل

شرکت بهپرداز همراه سامانه اول به عنوان یکی از برندهای مطرح در حوزه تلکام و خدمات ارتباطی، بر این باور است که جوانان متخصص و بومی ایران زمین، شایسته بسترهای لازم برای پیشرفت‌های بزرگ درعرصه‌های مختلف علمی و شغلی می‌باشند.

 لذا بر همین اساس، بخش عمده ای از سیاست خود را معطوف به جذب نیروهای فعال، نخبه و مستعد نموده است تا از این گذر، ضمن تحقق اهداف توسعه محور، زمینه رشد روزافزون نیروهای کارآمد را فراهم سازد.

ضمن عرض خوش آمد خدمت شما که عضو خانواده بزرگ بهسا شده‌اید، امید می‌رود با اتکا به دانش فردی همراه با  بهره‌گیری از خرد و کار جمعی، علاوه برانجام وظائف محوله و تحقق اهداف تعیین شده، گام‌های بلندی در مسیر اعتلای میهن عزیزمان برداشته و خود نیز از مواهب آن بهره‌مند گردید‌. 

میرعلی سیدی

مدیرعامل

اعضای هیئت مدیره شرکت بهسا

دکتر سیاوش بیات سرمدی

رئیس هیئت مدیره

دکتر میرعلی سیدی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

دکتر امیررضا جلیلی

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره

دکتر محمد کاشانی

عضو هیئت مدیره

علی محمدزاده ثانی

عضو هیئت مدیره