سیستم وفاداری

 

سیستم وفاداری به عنوان یکی از مکانیزم‌های نگهداشت مشتری شناخته می‌شود که در جهت تحقق اهداف بازاریابی، تشویق به افزایش مصرف و وفاداری مشترکین به اپراتورها طراحی شده است. این سیستم با انتخاب مشترکین فعلی به عنوان جامعه هدف، طرح‌های جالب توجهی را در زمینه های محاسبه و مصرف امتیاز ایشان ارائه می‌دهد.

 

سامانه مدیریت وفاداری مشترکین در سطح کلان عبارتند از:

  • مدیریت قوانین کسب و کار
  • مدیریت ثبت نام مشترکین در طرح وفاداری
  • مدیریت جوایز وفاداری (تعریف جوایز GSM مانند انواع بسته، تعریف جوایز غیر GSM مانند انواع کالای فیزیکی)
  • مدیریت تراز وفاداری (محاسبه امتیازات کسب و مصرف شده مشترک در طرح وفاداری)
  • مدیریت ارتباطات در حوزه‌ی وفادار

 

 

 

This post is also available in: English