محصولات سفارشی (سامانه مدیریت ارتباط با مشتری)​

سیستم وفاداری

سیستم وفاداری به عنوان یکی از مکانیزم‌های نگهداشت مشتری شناخته می‌شود که در جهت تحقق اهداف بازاریابی، تشویق به افزایش مصرف و وفاداری مشترکین به اپراتورها طراحی شده است. این سیستم با انتخاب مشترکین فعلی به عنوان جامعه هدف، طرح‌های جالب توجهی را در زمینه های محاسبه و مصرف امتیاز ایشان ارائه می‌دهد.

سامانه مدیریت وفاداری مشترکین در سطح کلان عبارتند از:

This post is also available in: English