گواهینامه استانداردهای کیفیتی و مدیریتی کسب شده بهسا

استاندارد مدیریت کیفیت

استاندارد مدیریت سرویس‌های فناوری اطلاعات

استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات

استاندارد مدیریت پروسه‌های فناوری اطلاعات

گواهینامه‌های تایید فنی نرم‌افزارهای بهسا

گواهینامه‌های ثبت نرم‌افزارهای بهسا

جوایز کسب‌شده بهسا

دریافت نشان بلورین در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی

دریافت لوح نقره‌ای همایش سراسری رضایت‌مندی