امروزه راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات دائماً و به سرعت در حال تکامل هستند و بسیاری از شرکت ها برای داشتن عملکردی بهینه و بهتر ناگزیر به انطباق با این تغییرات می‌باشند. انتخاب خدمات مدیریت شده به عنوان یک گزینه و روش کارآمد به کسب و کارها در به روز ماندن در زمینه فناوری، دسترسی به مهارت‌ها و مدیریت هزینه، کیفیت خدمات و ریسک کمک می‌کند. خدمات مديريت شده یا Managed services به برون سپاری مسئوليت‌ها و عملیات مديريتي اتلاق شده و روشی استراتژيک در راستای بهبود عملكرد و كاهش هزينه‌ها است.

 

 

 

 

شرکت بهسا یکی از ارائه دهندگان خدمات مدیریت شده به اپراتور ارتباطات سیار همراه اول در حوزه سیستم‌های CRM/CBS می‌باشد. از سرویس‌های ارائه شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ثبت نام (‌ Registration): در این عملیات فرآیند ثبت نام مشترکین دائمی/ اعتباری به صورت حقیقی یا حقوقی انجام می پذیرد.
 • فرآیند سفارش (Order Management): در بسیاری از فرآیندها از قبیل قطع یک‌طرفه، دوطرفه، تغییر مالکیت و تغییر سیم کارت سفارشی که نیاز به کنترل دارد، امکان ثبت، تغییر و یا لغو سفارش وجود دارد.
 • پیکربندی محصول یا بسته: در این فرآیند بسته های پایه یا مکمل و جزئیات قیمت مربوط به آنها ارائه می‌شود.
 • پیکربندی تعرفه‌ها: با توجه به طراحی و درخواست‌ها جزئیات مرتبط با Price Plan، Tax Plan، Voice Bonus plan و . . . در قالب ایجاد، تغییر یا حذف می‌شود.
 • حساب‌های دریافتنی (Account Receivable): در این فرآیند تمام دریافتی‌ها، پرداختی‌ها، حساب‌های دریافتنی، بستانکاری‌ها، بدهی‌ها، استرداد مبالغ مالی، سپرده‌ها (نقدی/غیر نقدی) و کارمزد انجام هر یک از خدمات برای مشترکین محاسبه و در سیستم ثبت می‌شود.
 • دریافت بدهی‌ها: در این فرآیند تمام بدهی‌های مربوط به مشترکین ثبت و اعمال جریمه و یا رفع جریمه بر روی خطوط انجام می‌شود.
 • ترابرد: این فرآیند شامل عملیات ترابرد به/ از اپراتور همراه اول، لغو درخواست، برگشت به همراه اول و برگشت از همراه اول می‌باشد.
 • مشترکین حقوقی: در این فرآیند عملیات ثبت نام، تغییر اطلاعات مشترکین، تغییر مشترکین حقوقی و خرید بسته صورت می‌پذیرد.
 • صدور قبض: در این فرآیند صدور، نوع و سفارشی‌سازی قبوض و پیکربندی فرمت قبوض انجام می‌شود.

 

از دیگر خدمات قابل عرضه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • خدمات زیرساخت Infrastructure service
 • تجزیه و تحلیل درخواست های جدید مشتری Business Analysis
 • تغییرات جدید /سفارشی سازی سیستم Release Management