خدمات مدیریت‌شده بهسا​

امروزه راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات دائماً و به سرعت در حال تکامل هستند و بسیاری از شرکت ها برای داشتن عملکردی بهینه و بهتر ناگزیر به انطباق با این تغییرات می‌باشند. انتخاب خدمات مدیریت شده به عنوان یک گزینه و روش کارآمد به کسب و کارها در به روز ماندن در زمینه فناوری، دسترسی به مهارت‌ها و مدیریت هزینه، کیفیت خدمات و ریسک کمک می‌کند.

خدمات مديريت شده یا Managed services به برون سپاری مسئوليت‌ها و عملیات مديريتي اتلاق شده و روشی استراتژيک در راستای بهبود عملكرد و كاهش هزينه‌ها است.

شرکت بهسا یکی از ارائه دهندگان خدمات مدیریت شده به اپراتور ارتباطات سیار همراه اول در حوزه سیستم‌های CRM/CBS می‌باشد. از سرویس‌های ارائه شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

از دیگر خدمات قابل عرضه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: