محصولات سفارشی بهسا

سامانه صورتحساب‌گیری

سامانه صورت حساب‌گیری یک دارایی استراتژیک برای هر سازمان است که امکان بازگشت سرمایه را حداکثر می‌سازد. در حوزه تلکام سامانه صدور صورتحساب هم به لحاظ درآمدزایی برای اپراتورها و هم خدمت‌رسانی به مشترکین نقش کلیدی و محوری ایفا می‌کند. شرکت بهپرداز همراه سامانه اول (بهسا) به عنوان یکی از شرکت‌های مطرح تلکامی در پروژه صدور و محاسبه صورتحساب مشترکین دائمی با همراه اول همکاری دارد.

سامانه مذکور با دریافت ریزمکالمات مشترکین، کارکرد سیم کارت را محاسبه و صورتحساب آنها را با توجه به شرایط کارکرد هر مشترک، وضعیت تخفیف و وصولی‌های دریافت شده صادر می‌کند.

ویژگی‌ها و قابلیت‌های سامانه صورتحساب‌گیری

از مهمترین ویژگی‌ها و قابلیت‌های سامانه صورتحساب‌گیری می‌توان موارد ذیل را برشمرد:

This post is also available in: English