جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

طراحی، پیاده سازی و عملیاتی سازی ترابرد همراه اول توسط متخصصین شرکت بهسا با موفقیت انجام شد

یکی از مهمترین پروژه های تعریف شده در سازمان تنظیم مقررات امکان بهره برداری مشترکین خطوط تلفن همراه از سرویس های اپراتورهای مختلف می باشد که برای آن دستورات و مجموعه قوانین و پروسه های مشخصی توسط این سازمان تعریف و به اپراتورهای مختلف برای تعریف رویکرد مرتبط ارایه شده است. ترابرد یا انتقال شماره […]