محصولات سفارشی (سامانه مدیریت ارتباط با مشتری)​

USSD

USSD  به عنوان اصلی‌ترین درگاه ارتباطی Real-Time بین مشترکین و سیستم خدمات مشترکین همراه اول شناخته می شود. در این درگاه پیام‌ها به صورت دیجیتالی و  با استفاده از کلیدهای * و # در شبکه GSM ارسال شده و زمان انتظار جهت پاسخگویی بسیار کمتر از درگاه SMS است. منوهای USSD  بر روی سرشماره‌های مختلف براساس نیازمندی کسب‌و‌کار قابل تعریف است.

منتخب خدمات ارائه شده بر روی بسترUSSD  به مشترکین همراه اول عبارتند از:

This post is also available in: English